Co to jest katalog biblioteczny?

Ikona obiektów Co to jest katalog biblioteczny?
Katalog biblioteczny to:
• realny zbiór tekstów w bibliotece
• system informacyjno-wyszukiwawczy, który wykorzystuje opis egzemplarza tekstu w istniejącym zbiorze


Najczęściej spotykane rodzaje katalogów:

1. alfabetyczny - szeregujący opisy zgodnie z porządkiem liter w alfabecie, wg nazw osobowych (autor, redaktor, tłumacz), tytułów lub nazw instytucji, organizacji

2. rzeczowy - typ katalogu, w którym podstawą porządkowania opisów bibliograficznych jest treść tekstów,

3.
rzeczowy-systematyczny - uporządkowany wg dziedzin wiedzy, dyscyplin naukowych,

4.
rzeczowy-przedmiotowy - uporządkowany wg haseł przedmiotowych określających zawartość dokumentu (podobnie
jak w tematycznych encyklopediach),

5.
krzyżowy - łączący układ alfabetyczny i rzeczowy.