ZADANIE 1: Rozmowa z odgrywaniem roli (3 minuty)

Ikona obiektów ZADANIE 1: Rozmowa z odgrywaniem roli (3 minuty)

Egzaminujący: Read the task. You have about half a minute for that. Then we will start.

Zadanie 1:

Starasz się o pracę wakacyjną w Wielkiej Brytanii. Jesteś na rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą. W rozmowie z egzaminującym porusz następujące kwestie:

  • godziny pracy
  • obowiązki
  • dokumenty jakie powinieneś złożyć
  • powód dla którego chcesz pracować w tej firmie

Rozmowę rozpoczyna zdający

Po upływie 30 sekund egzaminujący może zapytać: Can we start now?

A oto przykładowy dialog:
 

Dialog

Tłumaczenie

Zdający: Good mornig. I came for a job interview.

Egzaminator: Good morning. Please sit down. What post are you interested in?

Z: I’m applying for the post of waiter during summertime.


E: Why do you want to work as a waiter?

Z: I would like to get this job because my main goal is to improve my English skills. Contact with people will let me broaden my vocabulary and get ability to understand better native speakers.

Besides I would like to earn some money to go on a journey around Britain at the end of the holidays.

Could you tell what my responsibilities would be? Would it be only taking orders, bringing food to the tables and taking cash from customers or something more?


E: Yes, these would be your main responsibilities but from time to time you would have to help in the kitchen with preparing the meals.

Z: That’s alright, I love cooking and I was helping in the kitchen at the summer camp so that wouldn’t be a problem for me.

E: That’s wonderful! You seem to be suitable for the job. Do you have any more questions?

Z: Could you tell me what are the working hours?

 
E: Do you have any preferences?

Z: If it’s possible I wish to work in the afternoons and evenings because I plan to attend English course in the mornings. I can work late hours too because I’m a night owl.

 
E: That’s alright because the opening hours of our restaurant are from 2 pm till midnight.

Z: That is excellent. Should I deliver any documents for you to consider my application?

E: We have your application form but you should also deliver your school certificate and references.

 
Z: I have the certificate with me but there is a problem with references. I don’t have any but I can e-mail my previous employers to send you the references on your e-mail. But it can take few days. Is that alright?

 E: Yes, it’s not a problem at all, we can wait.

Z: Thank you.

E: Ok., we’ll be in touch. Thank you for your time. 

Zdający: Dzień dobry. Przyszedłem na rozmowę kwalifikacyjną.

Egzaminator: Dzień dobry. Proszę usiąść. Jakie stanowisko Pana interesuje?

Z: Ubiegam się o stanowisko kelnera w okresie wakacyjnym.

 E: Dlaczego chce Pan pracować jako kelner?

Z: Chciałbym dostać tę pracę, ponieważ moim głównym celem jest doskonalenie moich umiejętności języka angielskiego. Kontakt z ludźmi pozwoli mi poszerzyć moje słownictwo i zdobyć umiejętność lepszego rozumienia native speakerów [osoby, których ojczystym językiem jest angielski] . Poza tym chciałbym zarobić trochę pieniędzy na podróż po Wielkiej Brytanii pod koniec wakacji.

Czy mógłby mi Pan powiedzieć jakie obowiązki by do mnie należały? Czy byłoby to tylko przyjmowanie zamówień, przynoszenie dań do stolików i branie pieniędzy od klientów czy coś więcej?

E: Tak, to byłyby Pana główne obowiązki, ale od czasu do czasu musiałby Pan pomagać w kuchni w przygotowywaniu jedzenia.

Z: W porządku, uwielbiam gotować i pomagałem kuchni w czasie letniego obozu, więc nie będzie to dla mnie problem.

E: To wspaniale! Wydaje się Pan być odpowiedni do tej pracy. Czy ma Pan jeszcze jakieś pytania?

Z: Czy może mi Pan powiedzieć jakie są godziny pracy?

E: Czy ma Pan jakieś preferencje?

Z: Jeżeli to możliwe, chciałbym pracować popołudniami i wieczorami, ponieważ planuję rano uczęszczać na kurs języka angielskiego. Mogę pracować w późnych godzinach, ponieważ jestem nocnym markiem.

E:  W porządku, ponieważ godziny otwarcia naszej restauracji są od drugiej po południu do północy.

Z: Doskonale. Czy powinienem dostarczyć jakieś dokumenty do rozpatrzenia mojej kandydatury?

E: Mamy Pana podanie o pracę, ale powinieneś jeszcze dostarczyć świadectwo szkolne oraz referencje.

Z: Mam ze sobą świadectwo, ale jest problem z referencjami. Nie mam żadnych, ale mogę napisać maila do moich poprzednich pracodawców z prośbą o przesłanie referencji na Państwa e-mail. Ale może to potrwać kilka dni. Czy tak będzie dobrze?

E: Tak, to żaden problem, możemy poczekać.

Z: Dziękuję.

E: Ok., będziemy w kontakcie. Dziękuję za poświęcony czas.