Przykładowy ‘list prywatny’

Ikona obiektów Przykładowy ‘list prywatny’

Oto kolejny list. Przeczytaj polecenie i jego realizację. Następnie wpisz brakujące słowa, lub zwroty:

 

Do swojego anglojęzycznego kolegi napisz list, w którym :

-przeproś, że tak długo nie pisałeś podając powód,

- powiedz, że ostatnio brałeś udział w kursie językowym w Oxfordzie i wspomnij czego się tam nauczyłeś

- powiedz, czym aktualnie się zajmujesz i kiedy będziesz wolny,

- zapytaj, czy możesz go odwiedzić i poproś o szybką odpowiedź.

 

(1)Guess what, (2)I haven't written for so long, (3) Why don't we get together, (4) I'll have to finish now, (5) keep in touch, (6) love

 

Dear Tom!

Hello, how are you? I'm really sorry ... (1), but I've been really busy helping Dad

with his car- you know it's quite old and we don't have enough money for a new one.

            ... (2) Two weeks ago I finished an English course in Oxford. I stayed with an English family and I had a very good time because they often took me to the city centre and we went sightseeing. Besides, I learnt a lot- especially speaking because I had to communicate with native speakers.

At the moment I'm preparing for an important examination, but I'll be free in a month. So, ... (3) some time? Do you think I could visit you at your place?

            (4) but we'll ... (5)! Write soon and tell me what you think!

                                                                                              ... (6),

                                                                                                 XYZ

(131) słów

 

Jako list nieformalny powyższy tekst zawiera formy skrócone, np.: ‘I've been...', ‘I'm really sorry ...', ‘it's quite old ...', ‘I'm preparing ...' oraz zdania wykrzyknieniowe (‘write soon!'), które wraz z odpowiednio dobranym słownictwem jezyka codziennego (np.: ‘really busy', ‘helping Dad', ‘besides', ‘why don't we...', ‘I'll be free' itd. tworzą odpowiedni styl wypowiedzi.

Zwróc też uwagę na długośc listu (131 słów, czyli w obowiązujących granicach) , pamiętając, że jeśli przekazałeś już wszystkie informacje zawarte w poleceniu, a nadal nie masz odpowiedniej ilości słów, możesz dodac informacje, które nie są wymagane. Odnosi się to do wszystkich typów listu.