Ćwiczenie 1

Ikona obiektu Pytanie Ćwiczenie 1

Przysadka mózgowa wydziela hormony tropowe, np. hormon kortykotropowy i hormony nietropowe (docelowe), np. hormon wzrostu.

Zaznacz poniżej grupę hormonów przysadki, która kontroluje wydzielanie hormonów przez inne gruczoły dokrewne.

Odpowiedzi uczniów:

  
A
B