Parki narodowe w pasie wyżyn

Ikona obiektów Parki narodowe w pasie wyżyn
W pasie gór znajdują się parki narodowe: Ojcowski, Świętokrzyski, Poleski, Roztoczański.


Ojcowski Park Narodowy
Cechy i położenie parku narodowego
Krajobraz parku narodowego
  • formy skalne – efekt zjawisk krasowych
  • liczne jaskinie i schroniska skalne
  • Dolina Prądnika
  • bogata flora i fauna, w tym: lasy liściaste, nietoperze
Ryc. 18. Skałki wapienne, np. Maczuga Herkulesa są charakterystyczną cechą krajobrazu parku.