Parki narodowe w pasie nizin

Ikona obiektów Parki narodowe w pasie nizin
W pasie nizin znajdują się parki narodowe: Białowieski, Biebrzański, Narwiański, Kampinoski.


Białowieski Park Narodowy
Cechy i położenie parku narodowego
Krajobraz parku narodowego
  • obejmuje najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej - ostatni las naturalny w Europie o charakterze pierwotnym
  • park zamieszkuje największe zwierzę Europy - żubr
Ryc. 17. Lasy liściaste o charakterze pierwotnym są charakterystyczną cechą krajobrazu parku.