Fazy rozwoju demograficznego

Ikona obiektów Fazy rozwoju demograficznego
Obserwując zmiany współczynnika urodzeń i zgonów demografowie opracowali model rozwoju demograficznego społeczeństw wyróżniając w nim pięć faz.


Ryc. 18

Zjawisko eksplozji demograficznej jest charakterystyczne dla fazy II i III. Pod koniec fazy II i na początku fazy III jest bardzo wysoki współczynnik urodzeń i niski współczynnik zgonów. W związku z tym współczynnik przyrostu naturalnego (czyli różnica między współczynnikiem urodzeń i zgonów) ma bardzo duże wartości.


Tab. 5. Fazy rozwoju demograficznego:
Faza
Współczynnik urodzeń
Współczynnik zgonów
Współczynnik przyrostu naturalnego
Przykład krajów
I
bardzo wysoki
bardzo wysoki
bardzo mały
już prawie nie występuje; jedynie w populacjach izolowanych
II
bardzo wysoki
wyraźnie malejący
bardzo duży
Niger, Zimbabwe
III
wysoki, ale wyraźnie malejący niski
duży, ale zmniejszający się
Nigeria, Indie
IV
niski
niski
mały Polska, Hiszpania
V
bardzo niski
niski
ujemny
Niemcy, Węgry