Występowanie wilgotnych lasów równikowych na Ziemi

Ikona obiektów Występowanie wilgotnych lasów równikowych na Ziemi

Na mapie zaznaczono kolorem zielonym obszary występowania wilgotnych lasów równikowych.

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:800px-tropical_wet_forests.png&filetimestamp=20070110211557 

 

Ryc. 3. Wilgotne lasy równikowe zajmują przede wszystkim: Nizinę Amazonki w Ameryce Południowej, Kotlinę Konga w Afryce, wyspy Archipelagu Malajskiego w Azji.