Wilgotne lasy równikowe

Ikona obiektów Wilgotne lasy równikowe

Wilgotne lasy równikowe są wiecznie zielone. Charakteryzują się ogromnym bogactwem roślin i zwierząt (na 1 hektarze lasu tropikalnego występuje ok. 200 gatunków drzew, podczas gdy w lesie strefy umiarkowanej dziesięciokrotnie mniej). Mają  wielowarstwową budowę, a korony drzew sięgają nawet do 50 m wysokości.

Występują na ubogich glebach: czerwonoziemach i żółtoziemach, w klimacie przez cały rok jednostajnie gorącym i wilgotnym. Na skutek szybkiego rozkładu materii organicznej roślinność jest gęsta i bujna. Lasy te cechuje:

- brak sezonowej rytmiki w życiu roślin,

- wielowarstwowy układ drzewostanu

- obfitość lian i epifitów.

W lasach tropikalnych żyje ponad połowa gatunków zwierząt i roślin kuli ziemskiej, mimo iż same lasy zajmują niespełna 6% powierzchni Ziemi.

Na drzewach żyją liczne ptaki, owady, małpy i leniwce. W dolnej warstwie lasu występują tapiry, jaguary i pekari.

 

 

Ryc. 2. Ze względu na małą żyzność gleb wiele drzew  wypuszcza stabilizujące korzenie skarpowe lub podporowe.