Sawanny i stepy – formacje trawiaste

Ikona obiektów Sawanny i stepy – formacje trawiaste

Sawanna – formacja roslinna strefy równikowej

Sawanny (hiszp. sabana– łąka z krzewami), to „morza traw” z rzadka porośnięte drzewami -  zwłaszcza akacjami i baobabami. Wzdłuż brzegów rzek rosną lasy galeriowe. Poza trawami rosną na nich kolczaste zarośla. Ta formacja roślinna występuje w klimacie podrównikowym z porą deszczową i suchą. Sawannę zamieszkują zarówno zwierzęta roślinożerne np. żyrafy, zebry, antylopy, słonie jak i mięsożerne (drapieżniki) np. lwy czy gepardy.

Step – formacja roślinna  strefy umiarkowanej

W klimacie umiarkowanym ciepłym suchym występuje formacja trawiasta.  W Eurazji są to stepy, w Ameryce Północnej - prerie, a w Ameryce Południowej - pampasy.  Formacja ta składa się z sucholubnych traw oraz wielu bylin – w tym  roślin cebulkowych. Pod roślinnością stepową często występują  żyzne czarnoziemy.

 Step Sawanna 
 
 
 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Steppe_of_western_
Kazakhstan_in_the_early_spring.jpg&filetimestamp=20051025235549
 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Tarangire-
Natpark800600.jpg&filetimestamp=20080629184640
 Ryc. 16. Step w Kazachstanie Ryc. 17. Sawanna w Afryce (Tanzania); zwróć uwagę na obecność drzew o charakterystycznych parasolowatych kształtach