Charakterystyka lasów liściastych strefy umiarkowanej

Ikona obiektów Charakterystyka lasów liściastych strefy umiarkowanej
W strefie klimatów umiarkowanych, gdzie temperatury zimą nie są zbyt niskie rosną lasy liściaste i mieszane. Lasy liściaste strefy umiarkowanej charakteryzuje względnie mała liczba gatunków drzew. Drzewami dominującymi są dąb, buk i grab. Duże znaczenie ma wiąz, klon, lipa i jesion, zaś z drzew iglastych rosną sosny, świerki, jodły i modrzewie. Cechą lasów liściastych strefy umiarkowanej jest wyraźna sezonowość wyznaczona przez coroczny rozwój, a następnie zrzucanie liści przez drzewa i krzewy liściaste w czasie poprzedzającym okres suszy fizjologicznej, powodowanej przez niskie temperatury powietrza zimą. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Zawilec_gajowy_cm02.jpg&filetimestamp=2005061218000
Ryc. 5. Lasy liściaste z kwitnącymi wiosną zawilcami