Mapa występowania gleb na Ziemi

Ikona obiektów Mapa występowania gleb na Ziemi

Na mapie przedstawiono występowanie gleb strefowych i astrefowych na Ziemi

Źródło: atlas, wydawnictwo Ortus

Ryc. 21. Rozmieszczenie gleb na Ziemi.