Roczna suma opadów

Ikona obiektów Roczna suma opadów

Do pomiaru opadów atmosferycznych służy deszczomierz - prawdopodobnie najstarszy przyrząd meteorologiczny.

 


 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Regenmesser.jpg&filetimestamp=20070523185906

Ryc. 3. Prosty (może bez tego „prosty" bo czy jest „krzywy?"deszczomierz. Zebraną w naczyniu wodę opadową zlewa się do menzurki wyskalowanej odpowiednio do powierzchni recepcyjnej i mierzy jej objętość, przynajmniej raz na dobę.

W poniższej tabeli przedstawiono średnie temperatury miesięczne powietrza i miesięczne sumy opadów atmosferycznych w Warszawie

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Temperatura (oC)

-2,9

-2

1,8

7,6

13,8

16,8

18,6

17,2

13,3

7,8

2,3

-1,3

Opady (mm)

35

26

32

40

48

60

84

72

44

37

38

38

1. Jak obliczyć roczną sumę opadów atmosferycznych?

Dodaj do siebie wartości opadów atmosferycznych z poszczególnych miesięcy.

35+26+32+40+48+60+84+72+44+37+38+38=554

Odpowiedź: roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 554 mm, czyli 55,4 cm.