Proces rzeźbotwórczy, czynnik rzeźbotwórczy i forma terenu

Ikona obiektów Proces rzeźbotwórczy, czynnik rzeźbotwórczy i forma terenu

Jaką odpowiedź sformułujesz na pytanie: jak nazywa się i jak powstała forma terenu przedstawiona na poniższej fotografii?

 

 

Ryc. 2 Źródło: autor

Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć: na fotografii przedstawiono klif, który powstał głównie w wyniku działalności niszczącej morskich fal.

W tej odpowiedzi wystąpiły trzy elementy:

a) nazwa formy terenu (klif)

b) nazwa czynnika rzeźbotwórczego (morskie fale, ogólnie można powiedzieć woda)

c) proces rzeźbotwórczy (działalność niszcząca, czyli erozja morska albo abrazja)

Dodajmy, że do powstawania klifu przyczynia się również siłą grawitacji. Dzięki niej dochodzi co pewien czas do osuwania się materiału skalnego na podcinanej przez morskie fale ścianie klifu.