Procesy endogeniczne a procesy egzogeniczne

Ikona obiektów Procesy endogeniczne a procesy egzogeniczne

Rzeźbę powierzchni Ziemi kształtują procesy wewnętrzne (endogeniczne), które zachodzą w głębi naszej planety i procesy zewnętrzne (egzogeniczne), które zachodzą na jej powierzchni (ryc.1).

Ryc. 1. Ukształtowanie powierzchni w danym miejscu kuli ziemskiej jest wynikiem współoddziaływania procesów endogenicznych i endogenicznych.

Procesy endogeniczne zachodzą pod wpływem działania sił wewnętrznych, których źródłem jest energia wnętrza Ziemi (ciepło wnętrza Ziemi). Skutki tych procesów to:
- widoczne na powierzchni Ziemi nierówności, np.: góry
- wybuchy wulkanów
- trzęsienia ziemi.

Procesy egzogeniczne
zachodzą na powierzchni Ziemi pod wpływem energii, której źródłem jest Słońce. Procesy te mają charakter niszczący lub budujący. Powstałe na skutek ich działania formy terenu to np. klif - wynik niszczenia (lądu) przez wodę morską lub wydma - wynik budowania (usypania z ziaren piasku) przez wiatr.