Litosfera a skorupa ziemska

Ikona obiektów Litosfera a skorupa ziemska

Wiesz już co to jest skorupa ziemska. Ucząc się geografii, mogłeś spotkać się z pojęciem litosfera. Czy można skorupę ziemską nazywać litosferą? Otóż nie. Pamiętasz, że skorupa ziemska jest zbudowana generalnie ze skał w stanie stałym, a więc sztywnych. Podobne właściwości mają skały budujące najbardziej zewnętrzną część ziemskiego płaszcza.

Litosfera to zewnętrzna, sztywna powłoka Ziemi obejmująca sztywną skorupę ziemską i górną - sztywną część płaszcza ziemskiego. Pod pojęciem litosfera będziesz zatem rozumiał górną warstwę Ziemi obejmującą skorupę ziemską i warstwę perydotytową (sztywną część zaliczaną do górnego płaszcza Ziemi).

Ryc. 6.

Litosfera jest zatem pojęciem szerszym od skorupy ziemskiej. Mianem litosfery będziesz zawsze określać najbardziej zewnętrzną, sztywną część wnętrza Ziemi.

Litosfera dzieli się na płyty. Litosfera (sztywna część wnętrza Ziemi) położona jest na astenosferze, półplastycznej warstwie, która znajduje się w płaszczu górnym. Plastyczność astenosfery to jeden z czynników umożliwiających powolny ruch litosfery.